כללי:

 1. אתר האינטרנט www.darya-boutique.com (להלן: "האתר") הוא אתר סחר מקוון המאפשר רכישה מקוונת של כלל המוצרים המוצעים ב-Darya-Boutique (להלן: ״המוצרים״).
 2. האתר מופעל על ידי סיוון מיכאל ע.מ 061207023 מהיישוב אשכולות ד.נ נגב 8537780 (להלן: ״העסק״).
 3. בכל שאלה לגבי האתר או לגבי מכירת המוצרים באמצעותו ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני: office@darya-boutique.com, באמצעות הצ'אט שבאתר ו/או באמצעות טלפון שמספרו 052-6890692 בימים א'-ה' בין השעות 16:00 – 09:00.
 4. התנאים באתר מתייחסים לשני המינים כאחד והשימוש בלשון נקבה הינו מטעמי נוחות בלבד.
 5. תנאי וכללי השימוש באתר, מהווים את הבסיס לכל שימוש באתר, והוא מסדיר באופן בלעדי את היחסים המשפטיים בין האתר לבין הגולשת, הצופה ו/או המשתמשת באתר (להלן: "הלקוחה").
 6. כל שימוש באתר, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו ובכלל זה רכישה באמצעותו מהווה אישור והסכמה של המשתמשת לתנאי השימוש. כל משתמשת באתר, בעצם השימוש בו, מצהירה ומאשרת כי קראה את הוראות התנאי השימוש וכי הן מוסכמות עליה וכי היא כשירה ורשאית על פי כל דין להשתמש באתר.
 7. העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה קודמת. אנא הקפידי לקרוא בעיון את תנאי השימוש ולהתעדכן בהם מעת לעת.
 8. יום אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי של המזמינה יהיה יום ביצוע ההזמנה (להלן: ״יום ביצוע ההזמנה״). הודעה על כך תשלח ללקוחה עם חיוב כרטיס האשראי.
 9. זמן אספקת הסחורה באמצעות חברת שילוח יהיה בין 3-5 ימי עסקים לא כולל יום אריזה.
 10. המחירים של המוצרים המופיעים באתר הם מחירים כוללים מע"מ על פי הדין. המחירים הנקובים הם בשקלים חדשים ואינם כוללים את דמי המשלוח.
 11. העסק רשאי לעדכן מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, את מחירי המוצרים המופיעים באתר וכן את תעריפי המשלוחים. המחיר המחייב את הלקוחה יהיה המחיר שהופיע ביום ביצוע ההזמנה. במידה והמחירים עודכנו לפני שהושלמה ההזמנה, הלקוחה תחויב לפי המחירים המעודכנים.
 12. האתר עושה כמיטב יכולתו להציג את המוצרים באמצעות תמונות מדויקות ואולם יובהר כי התמונות הינן להמחשה בלבד והן אינן מחייבות את העסק.
 13. העסק אינו חייב להחזיק במלאי זמין של כל המוצרים המוצעים למכירה באתר.
 14. העסק רשאי להציע מבצעים, הנחות או הטבות מעת לעת והוא גם רשאי לשנות ו/או להפסיק כל מבצע, הטבה או הנחה כלשהי מבלי שיהיה מחויב בהודעה מוקדמת.
 15. העסק יהיה רשאי להסיר את האתר מרשת האינטרנט ולמחוק את כל המידע הקיים בו. אין ולא יכולה להיות ללקוחה כל טענה לעסק בשל כך.

הזמנות באתר:

 1. ההזמנות באתר מתבצעות באופן ממוחשב כך שאת בוחרת את הפריטים ומשגרת לנו את ההזמנה. עם קבלת ההזמנה אנו בודקים שהמוצרים אכן זמינים במלאי לאספקה ומחייבים וניצור עמך קשר ונבצע חיוב טלפוני של כרטיס האשראי. עם קבלת האישור על ידי חברת האשראי, תישלח לך הודעה מתאימה על ביצוע העסקה.
 2. כחלק מתהליך ההזמנה הלקוחה מתבקשת לכתוב בהזמנה את היעד אליו היא מבקשת שהמשלוח יגיע. כאמור לעיל, ההזמנה עוברת לעסק אשר יצור עמך קשר לביצוע החיוב. רק לאחר שחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה, העסק ישלח את ההזמנה בהתאם למדיניות המשלוחים שתפורט להלן.
 3. מחובתה ועל אחריותה של המשתמשת להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים, באופן נכון מלא, עדכני ומדויק. העסק אינו אחראי על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך. במקרה שהמוצרים יחזרו לעסק בגלל פרטים מוטעים, תחויב הלקוחה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
 4. העסק זכאי שלא לאשר הזמנה מכל סיבה לפי שיקול דעתו הבלעדי, ובכלל זאת במקרים הבאים: אם בוצע מעשה או מחדל, הפוגע או עלול לפגוע באתר או בעסק, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיו, עובדיו וספקיו של העסק; אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים; אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; אם הופרו תנאי תקנון זה, או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר; אם ישנו חוב כספי לעסק או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו; אם כרטיס האשראי שברשות המזמינה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 5. יום אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי של המזמינה יהיה יום ביצוע ההזמנה (להלן: ״יום ביצוע ההזמנה״). הודעה על כך תשלח ללקוחה עם חיוב כרטיס האשראי.
 6. הזמנה שנקלטה לאחר השעה 14:00 תיחשב כאילו נקלטה יום למחרת.

חיוב באמצעות כרטיסי אשראי באתר:

 • כאמור, בשלב זה החיוב באתר הינו באמצעות תשלום טלפוני. קרי, לאחר סימון המוצרים ואישורם בסל הקניות, הלקוחה תתבקש להזין את פרטיה ואת פרטי הכתובת אליה היא רוצה שהמוצרים ישלחו. לאחר שהלקוחה תאשר את ההזמנה זו תעבור לעסק והעסק יצור קשר עם הלקוחה לצורך חיובה באמצעות ווטסאפ, טלפון, sms או דוא״ל. לאחר שהלקוחה תבצע את התשלום וזה יאושר על ידי חברת האשראי, הלקוחה תקבל הודעה בדבר אישור ההזמנה.
 • בכוונת העסק לפנות לחברת הסליקה במטרה לבצע את הליך סליקת האשראי במסגרת ההזמנה. או אז, הלקוחה תתבקש להזין את פרטי כרטיס האשראי שלה.
 • מסירת פרטים כוזבים או שימוש בפרטי אשראי בניגוד לדין מהווים עבירה פלילית והעושה כן צפוי להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. העסק שומר על זכותו לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
 • בתום עריכת ההזמנה והשלמת הפרטים הנדרשים כאמור ואישור ההזמנה על ידי הלקוחה – תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי מול חברת האשראי, במסגרתה תידרש, לשם אישור העסקה, הרשאת חברת כרטיסי האשראי מראש לחיוב כרטיס האשראי שנמסר – היינו חברת האשראי תוודא ותבטיח קיומה של מסגרת אשראי מספקת לרשות הלקוחה לצורך השלמת ההזמנה שביצע הלקוח.
 • לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, אם ניתן, תשלח למשתמשת הודעת דוא"ל, המודיעה ללקוחה על קליטת פרטי ההזמנה. הודעה זו אינה מהווה אישור או מחייבת את העסק לספק את המוצרים נשוא ההזמנה, ויש בה אך ורק כדי להעיד על כך שפרטי ההזמנה נקלטו אצל העסק ושחברת האשראי הקצתה עבור רכישת המוצרים נשוא ההזמנה מסגרת אשראי מתאימה בחשבון הלקוח.
 • אם יתברר שפרטי כרטיס האשראי שנמסרו על ידי הלקוחה אינם נכונים, או שאינם מלאים, הלקוחה לא תוכל להשלים את הזמנתה והודעה מתאימה תוצג על המסך. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, יודיע העסק ללקוחה בדבר סירוב חברת האשראי לעסקה כאמור, באמצעות הודעה באתר או באמצעים אחרים. במקרה של בעיית תקשורת ו/או שידור שאינה מאפשרת העברה תקינה של פרטי כרטיס אשראי, בכפוף להוראות תנאי השימוש, הזמנת הלקוחה תשמר עבורה במערכת במשך 24 שעות ממועד הסירוב. כמחווה שרותית, דוא"ל ישלח ללקוח כדי לאפשר לה להשלים את העסקה נשוא הסירוב על פי תנאי השימוש.
 • פעולת הרכישה תאושר על ידי העסק בכפוף להימצאות המוצר שהוזמן במלאי. מובהר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כזמין לרכישה ו/או הלקוחה חויבה בגינו – בפועל הוא לא ימצא במלאי או שלא ניתן לספק אותו – במצבים אלו לא תאושר או תבוטל, לפי העניין, הזמנת המוצר, תישלח ללקוחה הודעה בדבר כך והלקוחה לא תחויב בגין מוצר שחסר כאמור (ואם חויבה בגינו – יושב לה הסכום ששולם כאמור).
 • עם סיום הליך הרכישה, כמפורט לעיל, יישלח לדואר האלקטרוני של הלקוח אישור בדבר השלמת פעולת הרכישה וכן תסופק ללקוח חשבונית מס/קבלה המכילה, בין היתר, גם את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק (להלן: "חשבונית העסקה").
 • במקרה והודעת אישור השלמת פעולת הרכישה ו/או חשבונית העסקה לא נמסרו ו/או התקבלו אצל הלקוחה כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, הלקוחה תפעל ללא דיחוי ליידע את העסק על כך.

משלוחים:

 • המזמינה תבחר את אופן המשלוח המתאים עבורה. המזמינה רשאית לבחור באספקת המוצרים באמצעות חברות שליחויות עד הבית או בשירות E-Post לנקודות איסוף. אספקת המוצרים תהיה במסגרת זמן האספקה שנבחרה במעמד ביצוע ההזמנה אשר עלייה התחייב העסק.
 • בבחירת משלוח באמצעות חברת השליחויות, המשלוחים יבוצעו בתיאום מראש עם המזמינה בטרם הבאת המוצר. העסק מתחייב להוציא את ההזמנה ליעד המבוקש על ידי המזמינה בתוך2 ימי עסקים מקבלת ההזמנה. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחויות אשר מספקת לרוב חלקי הארץ בין 3-5 ימי עסקים. במידה וכתובת המשלוח נמצאת בישובים אליהם חברת השליחויות אינה מגיעה, המשלוח יוחזר למשרדי העסק. העסק אינו יכול לקחת אחריות על עיכובים של חברות השליחויות השונות, אך יעמוד לרשות המזמינה כדי לפתור כל בעיה.
 • הזמנת המוצרים באתר נעשית בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברת השליחויות. העסק אינו חייב לספק את שירותיו גם אל אזורים מחוץ לאזורי החלוקה. במידה ויבחר העסק לספק שירותיו לאזורים אלה הדבר יעשה בתיאום טלפוני מראש. יובהר כי גם אם התקבלה במחשבי האתר הזמנה אל מחוץ לאזורי החלוקה, העסק לא יהיה חייב לספקה למזמינה. במידה והעסק לא יספק את ההזמנה, יחולו תנאי ביטול העסקה כמצוין לעיל.
 • בתקופת מבצעים, הנחות, חגים ייתכנו עיכובים בזמני המשלוח, בדר"כ עיכוב של 2 ימי עסקים.
 • סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצרים שבחרה הלקוחה לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה שהמזמינה בחרה לשלם עבור העסקה בתשלומים, העסק רשאי לגבות את כל דמי המשלוח יחד עם התשלום הראשון.
 • אספקת המוצרים כפופה להשלמת תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוחה כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.
 • מוצרים אשר אינם זמינים במלאי אינם כפופים לזמני האספקה המופיעים בפרק זה.
 • להלן מחירי המשלוחים עד הבית שהעסק יגבה מהלקוחה. יובהר כי המחירון הוא בהתאם למחירון חברת השליחויות והוא עשוי להשתנות. העסק מחויב למחירון שפורסם באתר בעת ביצוע ההזמנה. יובהר כי באתר מוצגת אפשרות משלוח עבור חבילה רגילה מבחינת משקל וללא אזורים חריגים למשלוח. ככל שתהיה הזמנה שמשקלה גבוה ו/או אזור משלוח באילת, הערבה או מעבר לקו הירוק, הלקוחה תקבל על כך עדכון טלפוני ותחויב בהתאם למחירים שלהלן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באחריות הלקוח לוודא בעת ביצוע ההזמנה, כי ניתן לשלוח את החבילה למען המבוקש.
משלוח רגילחבילה עד 10 ק"ג ונפח של 100 ליטר חבילה לא תחרוג מ-1.5 מ' בכל מידה35 ש״ח.
חבילה חריגה (משלוח מעל התיאור של משלוח רגיל)חבילה מעל 10 ועד 15 ק"ג חבילה לא תחרוג מ1.5 מ' בכל מידה+ 100% (ממחיר משלוח רגיל) לחבילה.
אזורים חריגים אילת, ערבה וקו ירוקחבילה עד 10 ק"ג ונפח של 100 ליטר חבילה לא תחרוג מ1.5 מ' בכל מידה+10 ש״ח (ממחיר משלוח רגיל) לחבילה.
תעריף משלוחים
 • חלוקת משלוחים תתבצע בימים ראשון עד חמישי בין השעות 08:00 – 20:00 (אין חלוקה בימי שישי שבת ערבי חג וחול המועד לפי החלטת חברת השליחויות ולפי שיקול דעתה הבלעדי).
 • אם אישרה הלקוחה את הנחת המשלוח ליד הדלת, בארון החשמל או בחזקת צד ג' כלשהו וכיוצ"ב – העסק יהא פטור מאחריות לנזק כלשהו שיגרם למשלוח או למוצר והאחריות תועבר ללקוחה עם אישורה כאמור.
 • מובהר, כי החל ממועד סיום ביצוע ההזמנה, לא ניתן יהיה לשנות את אופן השילוח.
 • אם הלקוחה הזמינה את המוצר לכתובתה באמצעות שליח, הלקוחה תהא רשאית לשנות את אופן השילוח ישירות מול חברת השילוח, החל מהמועד בו התקבלה אצל הלקוחה הודעת SMS מחברת השילוח אודות הימצאות המוצר ברשותה.

מדיניות החזרת מוצרים וביטולים:

החלפות/החזרות וזיכויים:

 • ניתן להחליף מוצרים שנרכשו באתר או להחזיר אותם תמורת זיכוי, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצרים על ידי הלקוחה, ובכפוף לכל דין.
 • ניתן להחזיר או להחליף מוצר, ובלבד שהמוצר תקין, לא נעשה בו שימוש, נמצא באריזתו המקורית ונושא את התווית המקורית. כמו כן, לא ניתן להחזיר מוצר שלא יוחזרו כל חלקיו (אם מדובר בסט/מארז).
 • ניתן לבצע החזרה או החלפה אך ורק על מוצרים שנרכשו באתר.
 • ניתן לבצע החזרה או החלפה אך ורק על כל חלקי המוצר, אם מדובר בסט/מארז.
 • ניתן לבצע החזרה או החלפה של מוצרים אך ורק עם הקולב שהוצמד להם.
 • זיכויים והחלפת מוצרים ניתן לבצע לאחר יצירת קשר עם העסק וקבלת אישור העסק להחלפה באחת משלוש דרכים:
 • החזרת המוצר פיזית במשרדי העסק בכתובת אשכולות 168 ד.נ נגב 8537780.
 • החזרה באמצעות משלוח דואר רשום. בתוך השקית בה קיבלת את המוצרים נמצאת מדבקה, אנא מלאי את הפרטים על גבי המדבקה, לרבות מספר ההזמנה, הדביקי את המדבקה על השקית ושלחי אותה באמצעות דואר ישראל. עלות המשלוח על חשבון הלקוחה.
 • יצירת קשר עם שירות הלקוחות באמצעות דוא״ל office@darya-boutique.com  לביצוע החלפה באמצעות שליח של העסק. לאחר אישור ההחלפה על ידי העסק על הלקוחה להכין את המוצרים שברצונה להחזיר בתוך השקית שהיא קיבלה, להדביק על השקית את מדבקת ההחזרה כשהפרטים על גבי המדבקה מלאים. במקרה זה, השליח של העסק יביא ללקוחה את המוצרים החליפים ויאסוף מהלקוחה את החבילה המוחזרת. הלקוחה תחויב בעלות המשלוח בהתאם למדיניות המשלוחים המפורטת להלן.
 • ניתן להחזיר או להחליף מוצר אך ורק כנגד חשבונית קנייה מקורית (כולל חשבונית דיגיטלית) או פתק החלפה.
 • החלפות וזיכויים ייעשו בהתאם למחיר ששולם בפועל עבור המוצרים (לא כולל דמי משלוח), כפי שהוא מופיע בחשבונית הקנייה.
 • מוצרים שלא ניתן להחזיר או להחליף: בגדי ים ומוצרי הלבשה תחתונה, כגון תחתונים, גרביונים וגרביים.
 • במקרה של קבלת מוצר פגום או מוצר שגוי ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של העסק במייל office@darya-boutique.com.
 • אין במדיניות החלפת/החזרת המוצרים של העסק כדי לגרוע מהוראות כל דין.
 • אין באמור כדי לגרוע מזכות הלקוחות לביטול עסקה, בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן. ראו להלן פרטים בעניין ביטול עסקה.
 • בהחזרה או החלפה ניתן לקבל מוצר חליפי או זיכוי או החזר כספי לכרטיס האשראי ממנו בוצעה העסקה.

ביטול עסקה:

 • לקוחה הרוכשת מוצר באתר רשאית לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. הפירוט המובא להלן הוא תקציר לא מחייב של הכללים המלאים והמחייבים הנמצאים בחוק הגנת הצרכן. אין באמור בתקציר זה כדי להגביל את זכויות העסק או את זכויותיה הקוגנטיות של הלקוחה, על פי חוק הגנת הצרכן.
 • על פי חוק הגנת הצרכן, רשאית הלקוחה לבטל את העסקה בתוך: (א) 14 ימים מיום קבלת המוצר; או (ב) 14 ימים מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן – לפי המועד המאוחר ביניהם.
 • ניתן לבטל עסקה שנעשתה באתר האינטרנט, באמצעות הודעת ביטול שתמסור הלקוחה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן ובהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטות להלן:
  • בדואר רשום, לכבוד: דריה בוטיק אשכולות 168 ד.נ נגב 8537780;
  • בדואר אלקטרוני, לכתובת office@darya-boutique.com.
 • בהודעת הביטול יש לציין את שם הלקוחה ואת מספר תעודת הזהות שלה. כדי לסייע לעסק לאתר את העסקה הרלוונטית, מתבקשת הלקוחה לצרף להודעת הביטול את מספר הטלפון הנייד שברשותה וכן חשבונית/קבלה לשם זיהוי העסקה וסכומה.
 • במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו ללקוחה בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה") יחזיר העסק, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוחה בגין המוצר הפגום, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהלקוחה.
 • במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, יחזיר העסק בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוחה, תבטל את החיוב בשל העסקה, וכן תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב.
 • במקרה שבו הלקוחה קיבלה את המוצר, עליה להחזיר אותו בהתאם לנהלי ההחזרה המפורטים לעיל.
 • אין בזכותה של הלקוחה לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותו של העסק לתבוע את נזקיו במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 • אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש (כהגדרתם בחוק), שביצע עסקה באתר האינטרנט אשר כללה שיחה טלפונית עם נציג העסק, יהיה רשאים לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצרים או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר.

ביטול עסקה על ידי העסק:

 • העסק שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצעה משתמשת, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
  • אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח ללקוח). בוטלה ההזמנה כאמור, האתר לא יהא אחראי ולא יישא בכל נזק שנגרם ללקוחה ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
  • לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.
  • בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה, וכן בכל מקרה בו המשתמשת ביצעה מעשה הנחזה כבלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
  • המשתמשת מסרה בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.
  • המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעסק ו/או במי מטעמו ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו.
  • אם קיים חשש, מצד העסק שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  • אם ישנו חוב כספי לעסק והחוב לא נפרע למרות שחלף המועד לתשלומו.
  • במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הלקוחה או מי מטעמה.
  • בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות העסק לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי, הגבלות בעקבות מגיפה לרבות מגיפת הקורונה, ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאי העסק לבטל את העסקה או להציע למשתמשת פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור, העסק לא יהיה אחראי ולא ישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמשת או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
  • מבלי לגרוע מאמור לעיל, העסק יהא רשאי שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתו הבלעדי.

קניין רוחני וזכויות יוצרים:

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, העיצובים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכוש העסק. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגראפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכיוצא באלה), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
 • השםDarya Boutique באנגלית או ״דריה בוטיק״ עברית, וכן כל שילוב הדומה להם או המכיל אחד מהם במלואו או חלק מהם, שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר של העסק, בין אם רשומים ובין אם לא, רשימת המוצרים, תיאור המוצרים, הם רכושו הבלעדי של העסק. על כן, אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש של העסק
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, עיצובים, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של העסק מראש ובכתב.
 • אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמת העסק מראש ובכתב.
 • אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתו של העסק מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, במידה ותינתן.
 • אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה.
 • אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצב לו העסק, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו של העסק לכך מראש ובכתב.
 • ככל שיש באתר סימני מסחר ומידע, לרבות תמונות, שרטוטים וכיוצא באלה, שנמסרו לפרסום על ידי מי שמציע מוצרים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הוא רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בסימני מסחר ומידע זה בלא הסכמתן.

קישורים לאתרי אינטרנט והתחייבויות המשתמשים:

 • באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בהכרח על ידי העסק. הקישורים כאמור נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים ואין לעסק שליטה על אתרי אינטרנט אלה. העסק לא יישא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. העסק אינו מתחייב לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. העסק רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
 • התחייבות המשתמשת עצם השימוש באתר ופעילות המשתמשת מעידים על הסכמת המשתמשת לכל האמור בתנאי השימוש, ולהתחייבותה לפעול או להימנע מלפעול, לפי העניין, כדלקמן:
 • המשתמשת מסכימה לכל האמור בתנאי השימוש;
 • המשתמש מתחייבת שלא להעלות ו/או לשדר ו/או לשלוף ו/או להפיץ ו/או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות המחשב של העסק ו/או העלול לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחרת את השימוש באתר;
 • המשתמשת מתחייבת שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר;
 • המשתמשת מתחייבת שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית;
 • המשתמשת מתחייבת שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
 • המשתמשת מתחייבת שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע;
 • המשתמשת מודעת למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחררת את העסק מכל אחריות בעניין זה;
 • המשתמשת מתחייבת לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע;
 • המשתמשת מתחייבת לשפות ולפצות את העסק בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לעסק בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים מתנאי השימוש ו/או מהשימוש באתר.
 • המשתמשת מסכימה כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של העסק, במקרים בהם העסק יחשוש כי השימוש של המשתמשת באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, הוא יהא רשאי להתחקות אחר השימוש של המשתמשת באתר, בכפוף לכל דין, וכן הוא שומר לעצמו את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מידי את שימוש המשתמשת באתר, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לזכות העסק על פי כל דין.

מדיניות פרטיות ושמירה על סודיות:

 • הנרשמת מאשרת שידוע לה שלא חלה עליה חובה חוקית למסור את פרטיה וכי מסירת המידע להלן נעשית מרצונה החופשי ובהסכמתה. הנרשמת מסכימה בזאת באופן מפורש לשימוש האמור להלן בפרטים שמילאה ומאשרת כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותה בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 • מסירת הפרטים האישיים של המזמינה בטופס ההזמנה נעשית על פי רצונה של המזמינה ובהסכמתה. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתה של המזמינה למסירת פרטים אלו לעסק. מסירת פרטים אישיים אלו לעסק נועדה לאפשר לעסק לספק למזמינה את המוצרים שהזמינה וכן מעידים על גמירות דעתה של המזמינה לרכישת המוצרים מהעסק.
  העסק מתחייב לעשות כמיטב יכולתו, באמצעים העומדים לרשותו, לשמור על סודיות פרטי המזמינות שנמסרו בעת ההרשמה לאתר. פרטים אלו יישמרו במאגר המידע של העסק. העסק לא יעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר אחר, אלא במקרים המפורטים להלן: (א) אם ידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם יקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדו בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשמת ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשמת לבין העסק; (ג) אם יארגן העסק את פעילותו במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילותו עם פעילותו של גוף אחר – העסק יהיה זכאי להעביר לגוף האחר הנ״ל את פרטי הנרשמת ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל העסק החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בעסק ו/או במי מטעמו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל העסק חשד כי הנרשמת ביצעה שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל העסק החשד כי הפרה הנרשמת איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם העסק ו/או עם מי מטעמו; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות העסק, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של העסק. לנרשמות לא תהיה טענה או דרישה כלפי העסק בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.
 • עצם מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הלקוחה לכך שפרטיה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיה שהגיע ו/או יגיע לידיעת העסק, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של העסק או מי מטעמו, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשמת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות עוגיות ״cookies״ שימוש כאמור בפרטי הנרשמת לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.
 • עוד מוסכם שמידע השמור אצל העסק כאמור לעיל יחשב לקניינו של העסק והנרשמת מוותרת בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981. העסק לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמשת בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ״ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמשת או להתחקות אחריה על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 • על אף שעל פי חוק אין חובה למסור לעסק את הפרטים האישיים, לא יוכל העסק לטפל בהזמנות ללא פרטים אלו.
 • העסק מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחה.
  העסק נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטת העסק או אירועים הנובעים מכוח עליון, העסק לא יהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוחותיה או למי מטעמן אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותו של העסק.
 • העסק עושה מאמץ לספק ללקוחותיו שירות מעולה, בטוח ואיכותי. עם זאת, מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של העסק להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקט העסק יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיו או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למזמינה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העסק.
 • העסק שומר לעצמו את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש לקוחותיה באתר כולל דפים שנצפו, מוצרים מבוקשים, רכישות בעבר וכדומה לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.
 • לאחר שנמסרו ואושרו פרטי המזמינה וניתנה הסכמתה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, העסק רשאי, אך לא חייב, להציג או לשלוח למזמינה עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותי ומוצרי העסק, מבצעים, חידושים, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב- 1982. יודגש כי נרשמות אשר מתנגדות לשימוש בפרטיהם ו/או מעוניינות להסיר עצמן ממאגר המידע הרשום בבעלות העסק ו/או מבקשות שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר, תודיענה על כך לעסק בכתב באמצעות כתובת הדוא״ל של העסק office@darya-boutique.com או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה העסק יפעל בהתאם להוראה שנמסרו לו.

העדר אחריות:

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העסק לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב הגישה  לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית). העסק אינו נושא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמשות בלבד ומובהר כי אין העסק אחראי לכל מידע והודעה אשר יועלו על ידי משתמשים חיצוניים, ככל שיועלו לאתר.
 • העסק אינו אחראי לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמשות או לכל רכוש אחר של המשתמשות, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.

הדין ומקום השיפוט:

 • תנאי השימוש באתר, התקנון וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש ו/או הפעילות באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש והתקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים על פי כל דין.
 • היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.
bastaapoteket.com